Nederlands College Heraldiek

 

 


College
Heraldiek
logo-College-Heraldiek-49-100

NCH

 

 

Inhoud

Publicaties

 

- Heraldisch Tijdschrift

 

- Register Familiewapens

 

- Wapenkaarten

 

- Digitale uitgaven

 

© College Heraldiek
sinds 1994

 

Publicaties

 

 

Heraldisch Tijdschrift

klik op het plaatje en het wordt groter

De periodiek van Heraldiek-NGV biedt u:

- een welverzorgde en kleurrijk geïllustreerde uitgave

- wetenschappelijk verantwoorde artikelen

- nieuws over nieuwe internationale heraldische literatuur
- voorbeelden van heraldiek als toegepaste kunst

- publicatie van geregistreerde familiewapens.

 

Het Heraldisch tijdschrift wordt verspreid onder de leden van Heraldiek-NGV.

 

De contributie voor Heraldiek-NGV bedraagt voor leden van de NGV 20,-- per jaar.
De abonnementsprijs voor niet leden bedraagt
€ 30,-- (€ 40,-- voor buiten Nederland)
Oude jaargangen
(voor zover voorradig) : € 12,-- / 15,--.

Opgave voor abonnementen / aanvraag oude jaargangen (v.a.1995) Heraldisch Tijdschrift:
Prof. Sjollemalaan 20, 3571 CH  Utrecht. e-mail info@heraldiek.net

HT-NGV-20-4-120.gif

 

Inhoud van de jaargangen Heraldisch Tijdschrift 1995 - heden

 

 

Heraldiek

klik op het plaatje en het wordt groter

Het jubileumboek van de NGV Afdeling Heraldiek. Op 10 december 2005 werd het eerste exemplaar door de voorzitter van de Afdeling Heraldiek-NGV, dhr mr. J. Anema overhandigd aan de dhr. drs. B. Looper, directeur van het Historisch Centrum Overijssel. Dit vond plaats in een kleine officiële bijeenkomst in het gebouw van het HCO.
Het HCO heeft het door een financiële bijdrage mede mogelijk gemaakt van deze publicatie iets bijzonders te maken. De uitgave is een bundeling van alle lezingen van de Heraldische Dag te Zwolle in 2004, de viering van het tienjarig jubileum van de Afdeling Heraldiek.
Het boek is volledig in kleur en omvat ca. 100 pagina’s, gebonden in harde kaft.

© NGV-Afdeling Heraldiek 2004

pub-heraldiek-120

 

Register Familiewapens NGV

klik op het plaatje en het wordt groter

Register Familiewapens NGV, deel 1, tot 2004 met naamindex.

 

Redactie en opmaak: W. M. T. van Zon

Teksten en registraties zijn vastgesteld door de Commissie Registratie Familiewapens

 

Uitgave: NGV-Afdeling Heraldiek 2004.

Het Wapenregister van de NGV-Afdeling Delfland, voorloper van het breder opgezette Wapenregister NGV is in deze uitgave opgenomen vanaf pagina 89.

RF-NGV-Her-120

 

Wapenkaarten Gens Nostra 1953-1964

klik op het plaatje en het wordt groter

Van 1953 tot 1964 publiceerde de NGV als bijlage bij het maandblad “Gens Nostra” wapenkaarten met familiewapens, waarvoor leden hun wapen konden inzenden.

 

Verzamelde en geïndexeerde heruitgave alle 34 destijds verschenen wapenkaarten met inleiding en naamindex door de NGV Afdeling Heraldiek.

 

Samengesteld door W. M. T. van Zon

 

© NGV-Afdeling Heraldiek 2004

pub-wapenkaarten-120

 

Digitale uitgaven van het College Heraldiek

klik op het plaatje en het wordt groter

Inventaris Heraldisch Archief, M. Vulsma – Kappers

Literatuurlijst van boeken, heraldische tijdschriften en
overzicht collecties van de Dienst Heraldisch Archief,
geïllustreerd met afbeeldingen uit de verzamelingen.

© NGV 2001

Inv-Her-Arch-120

 

1999 Sprekende wapens

klik op het plaatje en het wordt groter

 

Kalender met elke maand een nieuw sprekend wapen

Uitgave van de NGV Afdeling Heraldiek ter gelegenheid van het eerste lustrum 1994-1999

Samengesteld door J.A. de Boo en W.M.T. van Zon

1999-sprekende-wapens-120

 

 

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.