Nederlands College Heraldiek

 

 


College
Heraldiek
logo-College-Heraldiek-49-100

NCH

 

START

 

Inhoud

 

 

 

 

 

 

 

College Heraldiek
sinds 1994

 

 

Inhoud

 

Voor iedereen

Een familiewapen.

 

Advies

Voor het zoeken, ontwerpen, beschrijven, stichten van een familiewapen.

 

Algemeen

Het registreren van familiewapens in het Nederlands Register Familiewapens.

 

Registratie Familiewapens

Het hoe en wat met betrekking tot de registratie van een wapen.

 

Register Familiewapens

De geregistreerde familiewapens van het College Heraldiek.

 

College Heraldiek

De samenstelling van het College van herauten.

 

Verwijzingen

Links naar voor Heraldiek van belang zijnde websites.

 

Publicaties

Aankondigingen. Er zijn op dit moment geen uitgaven om te bestellen.

 

Nieuws

Heraldische nieuwsberichten. Momenteel geen.

 

Agenda

Heraldische bijeenkomsten of evenementen. Nu geen gepland.

 

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.