Heraldiek - NGV

 

 


Heraldiek
logo-NGV-afd-Heraldiek-80-nw
NGV

 

Inhoud

Doelstelling

 

 

Heraldiek-NGV
sinds 1994

 

Doelstelling

 

 

 

Heraldiek-NGV stelt zich ten doel de in Nederland aanwezige heraldische kennis te verenigen en hulp te bieden aan een ieder die heraldische vragen heeft.

 

Dit uit te dragen door:

 

- Het geven van een zo breed mogelijke informatie aan de leden van de NGV op het terrein van Heraldiek.

 

- Het geven van voorlichting en advies, over verantwoorde toepassing van Heraldiek.

 

- Het bevorderen van samenwerking en overleg met personen, groepen en organisaties, die op verantwoorde wijze bezig zijn met heraldiek.

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.