Heraldiek - NGV

 

 


Heraldiek
logo-NGV-afd-Heraldiek-80-nw
NGV

 

Inhoud

 

Activiteiten

 © Heraldiek-NGV
sinds 1994

 

Activiteiten

 

 

 

Tot de activiteiten van Heraldiek-NGV behoren onder meer het uitgeven van een periodiek, het houden van lezingen, studiebijeenkomsten, het organiseren van excursies en het onderhouden van contacten met andere instanties die zich bewegen op het vlak van de heraldiek.

Voor hen die heraldische advies en begeleiding verzoeken wordt schriftelijk advies gegeven. Op de jaarlijkse Heraldische Dag worden consulten georganiseerd. Ook op genealogische contactdagen is veelal de Sectie Heraldiek aanwezig.

Via de Sectie Heraldiek kunnen leden die geļnteresseerd zijn in studie of uitwerking van een heraldisch ontwerp, inventarisatie of indexering, met andere belangstellenden contact leggen of deelnemen in een werkgroep.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze webhalte kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.